21. jun 2021  14:19

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividenduU skladu sa Odlukom 43. skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka , od 21.06.2021. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti TLKM-R-A
Iznos dividendi u novcu 48.212.756,14 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,0981163 KM
Datum presjeka prava na dividendu 12.07.2021. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 09.07.2021. godine
Datum početka isplate dividende 20.07.2021. godine
https://www.blberza.com/pages/DocView.aspx?id=92662  https://www.blberza.com/pages/DocView.aspx?id=92662  
Autor:  RSS - BanjaLuka

Technology and data provided by . News Copyright . All rights reserved.
Please pay attention to the uslove i odredbe.